Sportstal de Emtuinen
 

Udameir

Udameir is een bruine merrie, geboren in 2001. 
Ze heeft samen met Thomas op CCI2* niveau eventing gelopen, en 1.10 m in het springen. Nu rijdt Sanne met haar op L/M niveau eventing en B/L niveau springen.